close
تبلیغات در اینترنت
دانلود کتاب علوم و فنون پایه دهم رشته انسانی و رشته معارف (کلیک کنید)

سکوی دهم | یازدهم | دوازدهم

http://class-10.rozblog.com/

دانلود کتاب علوم و فنون پایه دهم رشته انسانی و رشته معارف (کلیک کنید)

  کتاب علوم فنون ادبی دهم مخصوص بچه های رشته انسانی و معارف در سکوی دهم قرار گرفت . برای دانلود کتاب علوم فنون پایه دهم به ادامه مطلب بروید     فایل بخش های کتاب علوم فنون پایه دهم :      ضمیمه حجم  مقدمه 6.83 مگابایت  بخش اول 7.82 مگابایت فایل کامل کتاب علوم فنون پایه دهم :      ضمیمه حجم  علوم و فنون ادبی (1) 14.1 مگابایت   فصل یکم: کلّیات   12درس یکم: مبانی علوم و فنون ادبی   17درس دوم: بررسی و طبقهبندی آثار   22درس…

  کتاب علوم فنون ادبی دهم مخصوص بچه های رشته انسانی و معارف در سکوی دهم قرار گرفت . برای دانلود کتاب علوم فنون پایه دهم به ادامه مطلب بروید     فایل بخش های کتاب علوم فنون پایه دهم :      ضمیمه حجم  مقدمه 6.83 مگابایت  بخش اول 7.82 مگابایت فایل کامل کتاب علوم فنون پایه دهم :      ضمیمه حجم  علوم و فنون ادبی (1) 14.1 مگابایت   فصل یکم: کلّیات   12درس یکم: مبانی علوم و فنون ادبی   17درس دوم: بررسی و طبقهبندی آثار   22درس…

جدید ترین مطالب سایت

Last posts

آخرین ارسالی های انجمن

last answers on forum
 1. هتل اسپینو مشهد

  82 مشاهده 0 پاسخ sinakarami
 2. هورا..........

  41 مشاهده 0 پاسخ 19azar
 3. مستمر

  50 مشاهده 1 پاسخ zarin
 4. پیشنهاد برای انجمن

  73 مشاهده 6 پاسخ maryaam
 5. نظرتون درمورد همچین تاپیکی ؟

  52 مشاهده 1 پاسخ maryaam
 6. نمونه سوالات فیزیک

  225 مشاهده 4 پاسخ sinakarami
 7. speaking

  33 مشاهده 0 پاسخ fajadidi
 8. عشق و عاشقی

  106 مشاهده 6 پاسخ kimia
 9. برنامه هاتون چیه؟؟؟

  74 مشاهده 6 پاسخ maryaam
 10. کنکور98

  85 مشاهده 6 پاسخ alireza
دانلود کتاب علوم فنون ادبی پایه دهم ( رشته انسانی)
خلاصه داستان :

 

کتاب علوم فنون ادبی دهم مخصوص بچه های رشته انسانی و معارف در سکوی دهم قرار گرفت .

برای دانلود کتاب علوم فنون پایه دهم به ادامه مطلب بروید

 

 
فایل بخش های کتاب علوم فنون پایه دهم : 
ضمیمه حجم
 مقدمه 6.83 مگابایت
 بخش اول 7.82 مگابایت
فایل کامل کتاب علوم فنون پایه دهم : 
ضمیمه حجم
 علوم و فنون ادبی (1) 14.1 مگابایت
 
فصل یکم: کلّیات
 
12درس یکم: مبانی علوم و فنون ادبی
 
17درس دوم: بررسی و طبقهبندی آثار
 
22درس سوم: کالبدشکافی متن ( 1شعر)
 
27درس چهارم: کالبدشکافی متن ( 2نثر)
 
32 کارگاه تحلیل فصل
 
35فصل دوم: تاریخ ادبیات و سبکشناسی
 
36درس پنجم: زبان و ادبیات پیش از اسلام
 
40درس ششم: شکلگیری و گسترش زبان و ادبیات فارسی
 
46درس هفتم: سبک و سبک ّ شناسی دورۀ اول (سبک خراسانی)
 
53درس هشتم: زبان و ادبیات فارسی در سدههای پنجم و ششم
 
59درس نهم: سبک و سبکشناسی دورۀ دوم (سبک عراقی)
 
63کارگاه تحلیل فصل
 
67فصل سوم: موسیقی شعر
 
68درس دهم: سازهها و عوامل تأثیرگذار شعر فارسی
 
74درس یازدهم: هماهنگی پارههای کلام
 
79درس دوازدهم: قافیه
 
87درس سیزدهم: وزن شعر فارسی
 
92کارگاه تحلیل فصل
 
97فصل چهارم: زیباییشناسی (بدیع لفظی)
 
98درس چهاردهم: واجآرایی، واژهآرایی
 
104درس پانزدهم: سجع و انواع آن
 
108درس شانزدهم: موازنه و ترصیع
 
113درس هفدهم: جناس و انواع آن
 
118کارگاه تحلیل فصل
 
122نیایش: به امید تو
 
 
کتاب علوم و فنون ادبی، از چهار فصل با عنوانهای کلّیات، تاریخ ادبیات و سبکشناسی، موسیقی شعر و زیباییشناسی
تشکیل شده است. در فصل یکم (کلّیات) به شیوۀ قیاسی با حرکتی از کل به جزء، اطلاعاتی مختصر دربارۀ مبانی علوم
و فنون ادبی ارائه میشود. این فصل، رویکرد اصلی کتاب را بیان میکند و چگونگی بررسی ساختار و محتوا را در جریان
آموزش برای مخاطبان روشن میسازد.
 
در فصل دوم (تاریخ ادبیات و سبکشناسی) سیر تاریخی زبان و ادبیات فارسی (پیش از اسلام تا قرن هفتم) تبیین
میشود و در کنار ویژگیهای تاریخی، به ویژگیهای سبکی آثار نظم و نثر ادبی نیز پرداخته می ّ شود؛ بدین ترتیب،
خواننده با خواندن فصل اول و دوم با مبانی و ویژگیهای زبانی، ادبی و فکری متون آشنا میشود. در فصل سوم
(موسیقی شعر) یکی از ارکان فنون ادبی، یعنی عروض و قافیه، آموزش داده میشود تا خواننده با یادگیری آن
بتواند وزن و آهنگ مناسب را تشخیص دهد. در فصل چهارم (زیباییشناسی) دانشآموز با پهنۀ دیگری از قلمرو
ادبی یعنی آرایه ها و زیباییهای سخن (بدیع لفظی) آشنا شده و آموختههایش را در متون ادبی به کار میبندد.
 
 برای تعمیق آموختهها، مجموعه ّ فع ّ الیتهایی در متن و پایان درسها و فصلها تدوین شده است. این ّ فعالیتها
مطالب آموزشی خاصی را دنبال میکند. خودارزیابی های پایان دروس، دانشآموز را به کسب مهارت در فنون
ادبی آموخته شده، ترغیب میکند. فعالیتهای پایان فصول نیز با عنوان «کارگاه تحلیل»، نمونههایی در اختیار
خواننده میگذارد تا آموختههای فصل را بهطور عملی به کار بندد .
 
 
 
 
توضیحات / دانلود گزارش کد : 125

اخبار سینما

اخبار سینمای داخل و خارج

250 فیلم برتر

250 فیلم برتر از نگاه سایت imdb

نقد و بررسی

نقد و بررسی بهترین فیلم های جهان