close
دانلود فیلم

معنی درس 3 ادبیات فارسی دهم سفر به بصره | معنی روان نثر

[RB:Code_Popup]

معنی درس 3 فارسی دهم ( سفر به بصره )


معنی درس 3 فارسی دهم ( سفر به بصره )

سلام دوستان سکوی دهم ، در این مطلب معنی درس سوم ادبیات فارسی دهم رو با هم بررسی و تحلیل میکنیم ، امسال درس ادبیات فارسی بسیار سخت تر از سال های قبل شده و باید خیلی تخصصی تر بخونیدش ! این درس با عنوان سفر به بصره ارائه شده و از کتاب سفرنامه ناصرخسرو برای شما آمده است ، در ادامه با ما همراه باشید ! معنی درس رو بررسی میکنیم و پاسخ تمرینات رو هم بزودی در پست دیگیری براتون میزاریم .

معنی درس سوم ادبیات دهم سفر به بصره

چـون بـه بصره رسـیدیم، از برهنگی و عاجزی بـه دیوانگان ماننده بودیـم و سـه مـاه بود که موی سـر، باز نکرده بودیم و میخواسـتم که َ در گرمابـه روم؛ باشـد کـه گـرم شـوم که هوا سـرد بود و جامـه نبود و مـن و بـرادرم هـر یک لُنگی کهنه پوشـیده بودیم و پـلاس پارهای در ّ پشـت بسـته از سرما. گفتم اکنون ما را که در حمام گذارد؟

برای مشاهده معنی کامل درس به ادامه مطلب بروید

 

 • خورجینکی ِ بـود کـه کتـاب در آن مـی نهادم، بفروختم و از بهـای آن د َ ر َ مکی چند، سـیاه، در کاغـذی کـردم کـه بـه گرمابهبـان دهـم، تا باشـد کـه ما را َ د َ مکـی زیـادت تـر در گرمابـه بگذارد که شـوخ از خود بـاز کنیم. چون آن درمکهـا پیش او نهادم، در ما نگریسـت؛ پنداشـت که مـا دیوانه ایـم. گفت«:بروید که هـم اکنون مـردم از گرمابه بیـرون میآیند،» و نگذاشـت که مـا به گرمابه دررویـم. از آنجابـا خجالـت بیـرون آمدیم و به شـتاب برفتیـم. کودکان بـر در گرمابه، بازی میکردند؛ پنداشـتند که ما دیوانگانیم. در پی ما افتادند و سـنگ میانداختنـد و بانـگ میکردند

 • مـا بـه گوشـه ّ ای باز شـدیم و به تعجـب در کار دنیا مینگریسـتیم ُ و مـکاری از مـا سـی دینار مغربی میخواسـت، و هیچ چاره ندانسـتیم؛ جز ِ آنکـه وزیـر ُ ملک اهـواز، که او را ابوالفتح علی بـن احمد میگفتند، مـردی اهـل بـود و فضل داشـت از شـعر و ادب، و هم کرمـی تمام، به بصـره آمـده بـود؛ پـس مرا در آن حال با مردی پارسـی کـه هم از اهل فضل بود آشـنایی افتاده بود و او را با وزیر، صحبتی بودی و این [مرد] ّ پارسـی هم دسـت تنگ بود و وسـعتی نداشت که حال مرا مرمتی کند. احـوال مـرا نـزد وزیـر بازگفـت. چـون وزیر بشـنید، مردی را با اسـبی نزدیک من فرسـتاد که «چنانکه هسـتی برنشین و نزدیک من آی.» من از بدحالی و برهنگی، شـرم داشـتم و رفتن مناسـب ندیدم. رقعهای نوشـتم و عذری خواسـتم و گفتم که «بعد از این به خدمت رسـم،». و ّ غـرض مـن دو چیـز بود: یکی بـی نوایی؛ دویم گفتم همانـا او را تصور شـود کـه مـرا در فضـل، مرتبهای اسـت زیـادت، تا چون بـر رقعۀ من ّ اطـلا ّ ع یابـد، قیـاس کنـد که مـرا اهلیت چیسـت، تا چون بـه خدمت او حاضـر شـوم، خجالـت نبـرم. در حـال، سـی دینار فرسـتاد کهاین را به بهای تن جامه دهید .

 • از آن، دو دسـت جامۀ نیکو سـاختیم و روز سـیوم بـه مجلس وزیر ّ شـدیم. مـردی اهـل و ادیـب و فاضل و نیکـو منظر و متواضع دیدم و متدین وخوش سـخن. ّ مـا را بـه نزدیـک خویـش بازگرفت، و از اول شـعبان تـا نیمۀ رمضان آنجا بودیـم، و آنچه، آن اعرابـی کـرای شـتر بر ما داشـت، به سـی دینار، هم ایـن وزیر بفرمود تا بدودادنـد و مرا از آن رنـج آزاد کردند

 • خـدای، تبـارک و تَعالـی، همـۀ بنـدگان خـود را از عـذاب قـرض و دیـن فـرج دهـاد، به ِّ حق ّ الحقو اَهلِ ِ ـه، و چـون بخواسـتیم رفـت، ما را بـه اِنعام و اِکرام به راه دریا گسـیل کرد؛ چنـان کـه در کرامـت و فراغ به پارس رسـیدیم. از برکات َ آن آزادمرد، که خـدای، ع َّ ز َ و ج َّ ل، از آزادمـردان خشـنود باد

 • بعـد از آنکـه حـال دنیـاوی ما نیک شـده بود و هر یک لباسـی پوشـیدیم، روزی به در آن گرمابه شـدیم که ما را در آنجا نگذاشـتند. چون از در رفتیم، گرمابه بان و هر که آنجا بودند، همـه بـر پـای خاسـتند و بایسـتادند؛ چندان کـه ّ ما در حمام شـدیم، و د ّ لا ّ ک و قیـم درآمدند و خدمـت کردنـد و بـه وقتـی کـه بیـرون آمدیم، هر َ کـه در مسـلَخ گرمابه بـود، همه برپای خاسـته بودند و نمینشسـتند، تا ما جامه پوشـیدیم و بیرون آمدیم، و در آن میانه [شـنیدم] ّ حمامـی بـه یـاری از ِ آن خـود میگویـد: «ایـن جوانان آناناند کـه فلان روز ما ایشـان را ّ در حمـام نگذاشـتیم». و گمـان بردنـد کـه ما زبان ایشـان ندانیم؛ من به زبـان تازی گفتم که:«راسـت میگویـی، مـا آنانیم که پلاس پارهها بر پشـت بسـته بودیـم». آن َ مرد خجل ّ شـد و عذرها خواسـت و این هر دو حال در مدت بیسـت روز بود و این فصل بدان آوردم تا مـردم بداننـد که ب ّ ه شـدتی که از روزگار پیش آید، نبایـد نالید و از فضل و رحمت کردگار، َ ج َّ ل َ جلالُه َ و َّ عمنَوالُـه ، نـا امیـد نباید شـد که او، تَعالی، رحیم اسـت

 

معنی درس سوم فارسی دهم در سایت قرار گرفت ! منتظر پاسخ تمرینات + معنی درس های بعدی باشید


 

نمونه سوال نوبت دوم فیزیک دهم تجربی

کانال تلگرام پايه دهم


مهران یوسفی جمعه 07 آبان 1395 زمان : 22:23 نظر بازديد : 5014
ارسال نظر براي اين مطلب
آخرین نظرات ثبت شده برای این مطلب را در زیر می بینید: شما نیز نظری برای این مطلب ارسال نمایید:

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبلیغات در وب درسی


گام به گام زبان دهمppt
موضوعات

 • آزمون آنلاین

 • کلاس آنلاین ( ویدیو)

 • آموزش زبان انگلیسی

 • روش های مطالعه

 • عمومی ( اخبار کلاس دهم)

 • حل تمرین ها و فعالیت ها
 • کتب درسی

 • روانشناسی و مشاوره

 • تحقیق و پژوهش
 • پاورپوینت

 • نمونه سوال ریاضی دهم نوبت اول

 • نمونه سوال ریاضی دهم نوبت دوم

 • نمونه سوال فیزیک دهم نوبت اول رشته ریاضی

 • نمونه سوال فیزیک دهم نوبت دوم

 • نمونه سوال شیمی دهم نوبت اول

 • نمونه سوال شیمی دهم نوبت دوم

 • نمونه سوال زیست دهم نوبت اول

 • نمونه سوال زیست دهم نوبت دوم

 • نمونه سوال هندسه دهم نوبت اول

 • نمونه سوال هندسه دهم نوبت دوم

 • نمونه سوال امادگی دفاعی دهم نوبت اول

 • نمونه سوال امادگی دفاعی پایه دهم نوبت دوم

 • نمونه سوال فارسی دهم نوبت اول

 • نمونه سوال فارسی دهم نوبت دوم

 • نمونه سوال عربی دهم نوبت اول

 • نمونه سوال عربی دهم نوبت دوم

 • نمونه سوال نوبت اول دینی پایه دهم

 • نمونه سوال نوبت دوم دین و زندگی پایه دهم

 • پاسخ فعالیت های زیست شناسی دهم

 • نمونه سوال نوبت اول جغرافیای ایران پایه دهم

 • پاسخ تمرینات شیمی دهم

 • نمونه سوال نوبت اول زیست دهم

 • حل تمرین شیمی دهم ( پاسخ تمرینات )

 • نمونه سوال نوبت اول فیزیک دهم رشته تجربی
  لينک دوستان
  آمار سايت
 • کل مطالب : 205
 • کل نظرات : 657
 • افراد آنلاين : 4
 • تعداد اعضا : 969
 • آي پي امروز : 124
 • آي پي ديروز : 279
 • بازديد امروز : 365
 • بارديد ديروز : 939
 • گوگل امروز : 18
 • گوگل ديروز : 101
 • بازديد هفته : 2,938
 • بازديد ماه : 46,520
 • بازديد سال : 572,698
 • بازديد کلي : 3,845,514

 •  گام به گام ریاضی دهمپاورپوینت فصل 5 زیست شناسی دهم تنظیم اسمزی و دفع مواد   پاورپوینت درس چهارم زبان دهم | تجربی ریاضی انسانی   Tپاورپوینت فصل ششم زیست شناسی دهم | از یاخته تا گیاه   پاسخ تمرینات درس 6 عربی دهم گام به گام فصل دوم شیمی دهم | پاسخ تمامی پرسش های فصل PDF پاورپوینت درس چهارم زبان دهم | تجربی ریاضی انسانی
  پاورپوینت فصل هفتم زیست شناسی دهم نمونه سوال نوبت دوم شیمی دهم با جواب