رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی:از سال تحصیلی آینده کتاب‌های درسی پایه دهم به طور کامل تغییر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رییس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در حاشیه مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر استان اصفهان دلیل تغییر محتوای کتاب‌های پایه دهم را اجرای نظام شش سه سه در آموزش و پرورش عنوان کرد.

حجه الاسلام بهرام محمدیان افزود:این تغییرات درکتاب‌های ادبیات و دستور زبان فارسی،زبان انگلیسی ، ریاضیات، مطالعات اجتماعی و دروس آزمایشگاهی اعمال می شود.
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تغیرات کتاب ها گفت:والدین با شرکت در جلسه های انجمن اولیا و مربیان با این تغییرات آشنا می شوند.

حجه الاسلام بهرام محمدیان افزود: تغییر مواد درسی و جایگزین کردن مطلب جدید بخشی از تحولات در عرصه تعلیم و تربیت در وزارت آموزش و پرورش است.